Lindegården

Them Station

Them hovedskole

Them Museum

Them Conditori

Museumsvej 5, Them

Adresse og åbningstider:

Egnsarkivet f. tidl. Them kommune
Østervang 1, 8654 Bryrup.
Åbent mandage kl. 13-17 eller efter aftale.
Tlf. 7575 7022 med viderestilling til Preben Bryndum 
 
 

Egnsarkivets indhold

Egnsarkivet dækker tidligere Them kommune.
 
Arkivet indeholder bl.a. indleverede arkivalier og foto, kort, bøger, kirkebøger i xerox og visse folketællinger på mikrofilm.
 
S.P. Pedersens notater på mikrofilm og Gamdrups samling.
 
Søren Peter Petersen (1868-1953) var lærer ved Gjessø Skole i Them Sogn i perioden 1894 til 1934.
 

Giv det videre 2017

I 2017 indsamler arkiver i Danmark erindringer fra borgere i hele landet. på Givdetvidere2017.dk kan du fortælle din historie, dele den med andre og sikre, at dit lokale arkiv gemmer den for fremtiden.
 

Generalforsamling i Hjøllund Hallen

Søndag den 18. marts kl. 14.00 afholdes der ordinær generalforsamling. Dagsorden jfr. vedtægterne.
Skovfoged Poul Arne Madsen vil fortælle om St. Hjøllund Plantage.

Facebook

 

 

Egnsarkivet f. tidl. Them kommune  | Tlf.: 75757022