Projekter

Egnsarkivet arbejder i øjeblikket med følgende projekt:

Them Bogen

Them Bogen eller "Det gamle Them", som blev bogens titel, er nu færdig, og den kan købes på Toftebjerg - Them Bibliotek og Medborgerhus, samt på Egnsarkivet i Bryrup. Den kan også bestilles her på siden.

Gårdbilleder

Livet på landet har bl.a. p.g.a. mekaniseringen ændret sig voldsomt gennem de sidste 50 år. Disse ændringer har også betydet store forandringer på kulturlandskabet.

I Egnsarkivet vil vi gerne forsøge at bevare mindet om den svundne tid, hvorfor vi opfordrer til at de billeder, der måtte være tilbage bliver skænket til arkivet, så de kan bidrage til vores erindring om kulturlandskabet.

Som et eksempel på sådanne gårdbilleder, er vi så heldige, at vi kan fremvise 2 eksempler, som vi har fået indleveret af en af efterkommerne, Lars Dubo Petersen på Amager, fra Neder Gjessøgård.
 
 
 Hvis nogen vil være os behjælpelig med at få indsamlet billeder af gårde eller huse fra tidligere Them Kommune, er man meget velkommen til at henvende sig til Egnsarkivet eller et af bestyrelsesmedlemmerne.
Egnsarkivet f. tidl. Them kommune | CVR: 34161429  | Tlf.: 75757022