Lindegården

Them Station

Them hovedskole

Them Museum

Them Conditori

Museumsvej 5, Them

Adresse og åbningstider:

Egnsarkivet f. tidl. Them kommune
Østervang 1, 8654 Bryrup.
Åbent mandage kl. 13-17 eller efter aftale.
Tlf. 7575 7022 
 
 

Egnsarkivets indhold

Egnsarkivet dækker tidligere Them kommune.
 
Arkivet indeholder bl.a. indleverede arkivalier og foto, kort, bøger, kirkebøger i xerox og visse folketællinger på mikrofilm.
 
S.P. Pedersens notater på mikrofilm og Gamdrups samling.
 
Søren Peter Petersen (1868-1953) var lærer ved Gjessø Skole i Them Sogn i perioden 1894 til 1934.
 

Udflugt til Udrejsecenter Kærshovedgård den 30. august 2018 kl. 19.00

Egnsarkivets årlige udflugt går i år til Kærshovedgård, hvor informationsmedarbejder Jens Fjelde vil fortælle om, hvordan hverdagen former sig i udrejsecentret. Der vil også blive lejlighed til at se Fængselsmuseet, som findes på stedet.
Vi mødes ved Hovedindgangen til Kærshovedgård.
tilmelding til  egnsarkivet-them@mail.dk eller til Peter Løvstad tlf. 23 20 42 29.
Entre: 50 kr.
 

Facebook

 

 

Egnsarkivet f. tidl. Them kommune  | Tlf.: 75757022