Lindegården

Them Station

Them hovedskole

Them Museum

Them Conditori

Museumsvej 5, Them

Adresse og åbningstider:

Egnsarkivet f. tidl. Them kommune
Østervang 1, 8654 Bryrup.
Åbent mandage kl. 13-17 eller efter aftale.
Tlf. 7575 7022 
 
 

Egnsarkivets indhold

Egnsarkivet dækker tidligere Them kommune.
 
Arkivet indeholder bl.a. indleverede arkivalier og foto, kort, bøger, kirkebøger i xerox og visse folketællinger på mikrofilm.
 
S.P. Pedersens notater på mikrofilm og Gamdrups samling.
 
Søren Peter Petersen (1868-1953) var lærer ved Gjessø Skole i Them Sogn i perioden 1894 til 1934.
 

Årsskrift for 2021

Så er årsskriftet udkommet, og udsendt til Egnsarkivets medlemmer.

Indhold

Elna Laursen: Dengang der var manuel betjening af telefoncentralerne.
Birgit Knudsen: Min mor oveertog Bryrup Central.
Preben Strange: Jomfru Bendstrup fra Århus køber en gård i Vrads.
Af Alfred Hansens erindringer.
Ove Søndergård: Kaj Christensen ser tilbage.
John Østergaard: Den nye fårefarm på Olesminde.
Peter Løvstad: Dunneborgsmeden.
Søren Pedersen og Vinding Skole.
Alfred Laursen beretter.
 

Facebook

 

 

Egnsarkivet f. tidl. Them kommune | CVR: 34161429  | Tlf.: 75757022