Udgivelser

Årsskrifter

Egnsarkivet har udgivet nedenstående årsskrifter, som kan købes på arkivet eller bestilles her. Udfyld nedenstående formular, så sender vi det til dig.
 
Pris: Årgang 1999 - 2007, kr. 150,00 pr. årgang
Pris: Årgang 2008 - 2011, kr. 175,00 pr. årgang
Pris: Årgang 2012 - 2023,  kr. 200,00 pr. årgang.

Ved køb af 5 årgange, gives der en rabat på 10%
Ved køb af mere end 5 årgange, gives der rabat svarende til antal årsskrifter gange 2%

Bestilling

Send os en mail og skriv hvilket årsskrift du ønsker at købe. Vi sender de bestilte bøger sammen med en faktura. Det bemærkes, at købet tillægges 40 kr. i forsendelsesomkostninger. Skriv til egnsarkivet-them@mail.dk

Årsskrift 2023

Hartvig Severin Knudsen: Minder om anden verdenskrig.
John Østergård: Engetvedgård.
Eva Weis Bentzon og Lise Høyrup: Salten omkring år 1900.
Prebe Strange; Slægten Andersen fra Store Hjøllund.
Yrsa og Alfred Nykands Canadarejse 1952-1954.
Preben Strange: Efterkommere af Jens Andersen og Karen Pedersdatter på Mølgården i Vrads.

Årsskrift 2022

Asta Simonsen: Esther Hus og andre bosteder i Them Sogn
Ove Hjorth Søndergaard: Lars og Lille Bryrupgård
Lisbeth Kjær: Them Biograf
Kunstmaleren Heinrich Moosdorfs meritter i Them sogn
Peder Jensen: Erindringer og oplevelser fra min tidlige barndom
Knud Nyboe Jensen: Til Bryrup i 1960

Årsskrift 2021

Elna Laursen: Dengang der var manuel betjening af telefoncentralerne.
Birgit Knudsen: Min mor oveertog Bryrup Central.
Preben Strange: Jomfru Bendstrup fra Århus køber en gård i Vrads.
Af Alfred Hansens erindringer.
Ove Søndergård: Kaj Christensen ser tilbage.
John Østergaard: Den nye fårefarm på Olesminde.
Peter Løvstad: Dunneborgsmeden.
Søren Pedersen og Vinding Skole.
Alfred Laursen beretter.

Årsskrift 2020

Asta Simonsen:Et langt liv i samfundet tjeneste.
Jørgen Ballegaard: En bog om bryrupegnens fugleliv.
Jens Bloch: Om bogen om de store fugle.
John Østergaard: Om mergelbaner m.m.
Preben Strange: Min tipoldefars ukedte familie.
Jens Bloch: 210,4 km2 Danmarkshistorie.
Peter Løvstad: Farfar Kristoffers barndomserindringer.

Årsskrift 2019

Henning Kristiansen: Om Næsgården og fisker Niels Jørgen Ottesen.
Svend Rasmussen: Så vidt jeg husker. En historie om barndom og ungdom i 1940 erne.
Keld Dalsgaard Larsen: Et lille museum af rang. Om Them Museum.
Mads Aagaard: Om besætterlsestiden i Them
En historie om livet som tysk soldat under 1. verdenskrig

Årsskrift 2018

Asta Simonsen: Mindeord ved Preben Brøndums død
Elna Laursen: Sidney Andersens rejse til Paris
Annelise Rasmussen: 80 gode år i Bryrup
M.R. Mikkelsen: Bronzestatuen fra Tømmrby enge
John Østergaard: Sepstrup og Sepstrup Vesgtergård
Erik Andreassen: Aage Brønd
Ida Vestergaard: Min hjemstavn
Ove Søndergaard: Erik - en gedigen håndværker
 
 

Årsskrift 2017

Bent Kokborg: Løvekrigen
Ove Hjorth Søndergard: Et godt liv - ikke noget tilgode
Peter Løvstad: Formor Julies barndomserindringer
John Østergaard: Et langt liv med musik
john Østergaard: Guld fra arkivets gemmer.

Årsskrift 2016

Bent Kokborg: Poul & Elna Mathiassen - aktive deltagere i det sociale liv i Bryrup.
John Østergaard: Hedeselskabet i 150 år.
John Østergaard: Fra hede til frugtbar landbrugsjord.
Preben Strange: En skilsmisse i Vinding i året 1835.
Peter Løvstad: Paradis på heden - en familiekrønike.
Torben Nielsen: Enhver by skulle have en Rasmus

Årsskrift 2015

Asta Simonsen: Glarbo Forsamlingshus
Bent Kokborg: Træskoegnen omkring Them
Erik Andreassen: Naturstien
Preben Strange: Taterkvinden på Pederslyst
John Østergaard og Peter Løvstad: V1 bomben i Løndal Skov
Erik Andreassen: Bryrup Avis - upolitisk ugeblad for Bryrup og omliggende byer
Martin Holm: Det tyske ammunitionsdepot i Hjøllune

Årsskrift 2014

Bent Kokborg: Asger og Elna Laursen - et liv med musik og billeder.
Jens E. Pedersen: Erindringsbrev fra en themborger, der udvandrede til Amerika.
Preben Strange: Dragonfægtning ved Torsted St. Bededag den 22. april 1864.
Kim Sjøgren: Minder fra en danseskolebarndom.
Mindestenen ved Them Museum
Børge Hesselager: På markvandring med eneboer fra Bryrup Sø

Årsskrift 2013

Erik Andreassen: Egnens alsidige arkiv
Bent Kokborg: Mejeridrift gennem 125 år
Benedikte Ehlers Olesen: Ehlers familien i Kathrinedal
Jens E. Pedersen: Mine tipoldeforældre i krig
John Østergaard: Vindingbogen er på trapperne
Emil Jensen: Livserindringer

Årsskrift 2012Årsskrift 2012

 • Preben Strange: Digteren og sangeren fra Virklund. Chresten Sørensen Thomaskjær
 • Asta Simonsen: Fattigvæsen eller tidens forsorg 1660 - 1784
 • Bent Kokborg: Spel' Søren
 • Jens E. Pedersen: Feldberederen Jens Andersen i Them og hans efterslægt.
 Pris: 200 kr.

Årsskrift 2011Årsskrift 2011

 • Anne Mette Buur: Katrinedals berømte filmfotograf Axel Graatkjær.
 • Jørgen Laursen og Preben Strange: Rustrup Skovs historie.
 • Bent Kokborg: Kanonerne i Lystruphave - om Puff-Havre produktionen.
 • Palle Kousgaard: Vrads Sande, et hedebols udviklingshistorie.

Pris 175,00 kr.

1999

 •  Jens E. Pedersen: Frederik Møller til Ørneborg og Løvenholt.
 •  Palle Kousgaard: En by der hed Vorret.
 •  Preben Brøndum: Tømmerby Brugsforening.
 •  Jens E. Pedersen: Mads Olesen, gårdejer i Tyklund

2000

 • Jens E. Pedersen: Pårup i Them Sogn
 • Asta Simonsen, red: Folkeminder fra Them Sogn indsamlet af lærer S.P. Pedersen, Gjessø
 • Asta Simonsen, red.: Levevis i midten af 1800-tallet indsamlet af lærer S.P. Pedersen, Gjessø
 • Jens E. Pedersen, red: Hans Eriksens erindringer fra hjemmet i Bakbjerg
 • Frede Bakkær: Tømmerby - min barndoms landsby
 • Palle Kousgaard: Om Nørre Mølle og Bryrup Mølle - og hvorfor en dal kom til at hedde Katrinedal

2001

 •  Niels Jacobsen Hansen: Beretning til efterslægten.
 •  Nielsine Hansen: Om kvindernes arbejde på landet i slutningen af 1800-tallet.
 •  Anne Jensen f. Kristensen fra Bryrup fortæller i dagbogsform om ophold på Ollerup Højskole 1893.
 • Asta Somonsen bearb.: Om Sku'el-Niels.

2002

 •  Jens E. Pedersen: Om skolevæsnet i Them Sogn indtil 1835.
 •  Anne Mette Buur, red.:Gustav Kristiansen fortæller.
 •  Asta Simonsen: Skolen i Frisholm.
 •  Asta Simonsen, saml.: Folkeminder genfortalt af S.P. Petersen

2003

 • Jens E. Pedersen: Om skolevæsnet i Them 1835-1935.
 •  Viggo Loudal: Tanker ved et skoleårs begyndelse.
 • Asta Simonsen: Johanne Pedersens harmonika og Oskar trompet.
 • Asta Simonsen, red.:Om visesangeren "Søren Sult" - "Søren Hus".
 • Asta Simonsen, red.: Øgenavne i Them Sogn!

2004

Årets nummer er præget af kommunalreformer og Egnsarkivets 25-års jubilæum.

 • Asta Simonsen og Preben Brøndum: Egnsarkivet for Them Kommune - et historisk tilbageblik
 • Anne Mette Buhr: Baggrunden for kommunalreformen 1970
 • Jens E. Pedersen: Them Kommune består efter 1970
 •  Frede Bakkær Sørensen: En ny kommunalreform er på vej
 •  Anne Mette Buhr: Samtale med Gustav Kristiansen og Kristian Brunbakke: Tiden omkring 1970 hvor kommunegrænserne tegnes
 • Anne Mette Buhr: Samspillet mellem borgerne og kommunen
 • Erik Andreassen: Them fik en svømmehal
 • Jørn Stjernholm: Aktivitetsgården, Jens Bæks Gård
 • Stig Skovbo: Toftebjerg Medborgerhus - optakt og tilblivelse
 • Knud Pedersen: Veteranbanen Bryrup Vrads
 • Torben Hansen: Them Kommune på tærsklen til en ny strukturomlægning
 • Asta Simonsen: Det stod i avisen

2005

Årets nummer har indslag af varierende indhold:

 •  Johannes Herskind: Them Valsen, tekst og musik.
 •  Palle Kousgaard: Om 1950'ernes dambrugspionerer i Salten Ådal. Bl.a. om Karl Trærup, Viggo Hesel og Gunnar Skov Dalsgaard.
 •  Palle Kousgaard, red: Fra en landliggers erindringer. Redigeret uddrag af arkitekt Nils Koppels erindringersom landligger i Vrads.
 •  Bent Kokborg: Den langhårede indbrudstyv.
 •  Birthe Bodum og Bent Kokborg: Fra dilettant til amatørteater i Bryrup.
 •  Annelise Rasmussen: Dilettant i Bryrup.
 •  Jens Erik Pedersen: Slægtsgården Bakkjær i Velling.
 •  Asta Simonsen, red: Uddrag af Marie Munk Clausens bog: "Erindringer".
 •  Ukendt: Bryrup Sangen.

2006

 •  Jens E. Pedersen: Lokalarkiverne i den ny Silkeborg Kommune
 •  Bent Kokborg: Bernhard - naturens søn
 •  Preben Strange: Høvild - en gård ved Salten Langsø
 •  Peder Jensen Brandt: Dagbog fra treårskrigen 1848-1850
 •  Asta Simonsen: Om naturelskeren, fortælleren, jægeren, fiskeren og brugsuddeleren i Gjessø Brugsforening Peder Gustav Jensen
 •  Palle Kousgaard: Lokalhistorie: Overlevering, underholdning eller forskning?
 •  Peder Jensen: Erindringer: Træskomand og landpost i Vinding og Bryrup Peder Jensen
 •  Per Dam: Byhistorie, egnshistorie og erindringer fra Gjessø
 •  Morten Sørensen: Salten Valsen

2007

 •  Bøge Tønning: Købmandsforretning i Fogstrup. Oplysninger fra Niels Christian Tønning. Red. Asta Simonsen.
 • Preben Strange: Hvad blev der af landsbyen Virklund.
 • Preben Strange: En tegner kom forbi. Om Mads Stage i Virklund.
 • Sigurd Kristensen: Dagbogsoptegnelser om opførelse af Salten Vandværk.
 • John Østergaard: Vinding Forsamlingshus 1890-2007.
 •  Bent Kokborg: Medborgerhuset Toftebjerg. I anledning af 25-års jubilæet og den udgivne bog.
 • Ole Nederland: Om Ole Hansen Ilum.

2008

 •  Arne LIndegaard: Høgdal i Salten Skov
 •  Hans Jørgen Rolle: Brødrene på Høgdal
 •  Asta Simonsen: En Landsbydegns Skoleprotokol
 •  Søren Pedersen Vinding: Skoleprotokol (afskrift)
 •  Asta Simonsen: Savværker i det midtjyske højland
 •  v. Asta Simonsen: Fra Vinding skoleprotkol 1905.
 •  Jens Frands Jensen (Palle Kousgaard red.): St. Bredlund Østergård
 •  Lars Bo Nielsen: Them Mergelselskabs mergelbane
 •  Henning Bach: Barndomserindringer fra Vrads
 •  Preben Strange: Deling af en gård i Virklund i år 1661
 • Indholdsfortegnelse årgang 1-10

2009

 • Preben Strange: Onkel Peters besøg i Danmark
 • Viggo Loudal: Skolelærerens hyldest til en gammel skole
 • Viggo Loudal: Hele Them sogn blev oplyst i 1949
 • Asta Simonsen: Beretning om tragedien på Sepstrup hede
 • Henning Kristensen: Horsens-Silkeborg-Bryrup Jernbanen
 • Regionsformand Bent Hansen interviewet af Henning Kristensen: Bent fra Them Station
 • Knud Erik Jensen: Jens Hansens dagbog 1861 - 1864
 • Bent Kokborg: Spredte uddrag af en midtjysk slægtskrønnike.

2010

 • Jens E. Pedersen: Stridigheder i Them omk. 1720
 • Palle Kousgaard: Lokale veje eller Hærvejsspor
 • Preben Strange: Landbruget moderniseres i begyndelsen af 1800-tallet
 • Preben Strange: En skovarbejder fortæller
 • Preben Strange: Gården Marienlyst i Virklund
 • Anker Hedegaard: Hedegård. Fra middelalderlig "Hovedgård" til moderne Slægtsgård
 • Anne Mette Buur: Anker Hedegaard - erindringer fra et langt liv på slægtsgården Hedegård ved Them
 • Gårdbilleder. Efterlysning
 • Bent Kokborg: Efterlysning af lokale beretninger om krigen i 1864.
Egnsarkivet f. tidl. Them kommune | CVR: 34161429  | Tlf.: 75757022