Udgivelser

Årsskrifter

Egnsarkivet har udgivet nedenstående årsskrifter, som kan købes på arkivet eller bestilles her. Udfyld nedenstående formular, så sender vi det til dig.
 
Pris: Årgang 1999, 2000 og 2001 kr. 100,00 pr. stk
Pris. Årgang 2002 til og med 2010 kr. 150,00 pr. stk.
Pris årgang 2011 kr. 175,00 pr. stk.
Pris årgang 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 kr. 200,00 pr. stk.

Bestilling

Kryds af hvilke bøger du ønsker, så sender vi dem til dig. Hvis du ønsker at købe andre bøger, så skriv i "besked" feltet, hvilke bøger du ønsker at købe. Vi sender de bestilte b øger sammen med en faktura. Det bemærkes, at købet tillægges 40 kr. i forsendelsesomkostninger.
Egnsarkivet f. tidl. Them kommune
Telefon: 75757022
Cvr: 34161429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsskrift 2018

Asta Simonsen: Mindeord ved Preben Brøndums død
Elna Laursen: Sidney Andersens rejse til Paris
Annelise Rasmussen: 80 gode år i Bryrup
M.R. Mikkelsen: Bronzestatuen fra Tømmrby enge
John Østergaard: Sepstrup og Sepstrup Vesgtergård
Erik Andreassen: Aage Brønd
Ida Vestergaard: Min hjemstavn
Ove Søndergaard: Erik - en gedigen håndværker
 
 

Årsskrift 2017

Bent Kokborg: Løvekrigen
Ove Hjorth Søndergard: Et godt liv - ikke noget tilgode
Peter Løvstad: Formor Julies barndomserindringer
John Østergaard: Et langt liv med musik
john Østergaard: Guld fra arkivets gemmer.

Årsskrift 2016

Bent Kokborg: Poul & Elna Mathiassen - aktive deltagere i det sociale liv i Bryrup.
John Østergaard: Hedeselskabet i 150 år.
John Østergaard: Fra hede til frugtbar landbrugsjord.
Preben Strange: En skilsmisse i Vinding i året 1835.
Peter Løvstad: Paradis på heden - en familiekrønike.
Torben Nielsen: Enhver by skulle have en Rasmus

Årsskrift 2015

Asta Simonsen: Glarbo Forsamlingshus
Bent Kokborg: Træskoegnen omkring Them
Erik Andreassen: Naturstien
Preben Strange: Taterkvinden på Pederslyst
John Østergaard og Peter Løvstad: V1 bomben i Løndal Skov
Erik Andreassen: Bryrup Avis - upolitisk ugeblad for Bryrup og omliggende byer
Martin Holm: Det tyske ammunitionsdepot i Hjøllune

Årsskrift 2014

Bent Kokborg: Asger og Elna Laursen - et liv med musik og billeder.
Jens E. Pedersen: Erindringsbrev fra en themborger, der udvandrede til Amerika.
Preben Strange: Dragonfægtning ved Torsted St. Bededag den 22. april 1864.
Kim Sjøgren: Minder fra en danseskolebarndom.
Mindestenen ved Them Museum
Børge Hesselager: På markvandring med eneboer fra Bryrup Sø

Årsskrift 2013

Erik Andreassen: Egnens alsidige arkiv
Bent Kokborg: Mejeridrift gennem 125 år
Benedikte Ehlers Olesen: Ehlers familien i Kathrinedal
Jens E. Pedersen: Mine tipoldeforældre i krig
John Østergaard: Vindingbogen er på trapperne
Emil Jensen: Livserindringer

Årsskrift 2012Årsskrift 2012

 • Preben Strange: Digteren og sangeren fra Virklund. Chresten Sørensen Thomaskjær
 • Asta Simonsen: Fattigvæsen eller tidens forsorg 1660 - 1784
 • Bent Kokborg: Spel' Søren
 • Jens E. Pedersen: Feldberederen Jens Andersen i Them og hans efterslægt.
 Pris: 200 kr.

Årsskrift 2011Årsskrift 2011

 • Anne Mette Buur: Katrinedals berømte filmfotograf Axel Graatkjær.
 • Jørgen Laursen og Preben Strange: Rustrup Skovs historie.
 • Bent Kokborg: Kanonerne i Lystruphave - om Puff-Havre produktionen.
 • Palle Kousgaard: Vrads Sande, et hedebols udviklingshistorie.

Pris 175,00 kr.

1999

 •  Jens E. Pedersen: Frederik Møller til Ørneborg og Løvenholt.
 •  Palle Kousgaard: En by der hed Vorret.
 •  Preben Brøndum: Tømmerby Brugsforening.
 •  Jens E. Pedersen: Mads Olesen, gårdejer i Tyklund

2000

 • Jens E. Pedersen: Pårup i Them Sogn
 • Asta Simonsen, red: Folkeminder fra Them Sogn indsamlet af lærer S.P. Pedersen, Gjessø
 • Asta Simonsen, red.: Levevis i midten af 1800-tallet indsamlet af lærer S.P. Pedersen, Gjessø
 • Jens E. Pedersen, red: Hans Eriksens erindringer fra hjemmet i Bakbjerg
 • Frede Bakkær: Tømmerby - min barndoms landsby
 • Palle Kousgaard: Om Nørre Mølle og Bryrup Mølle - og hvorfor en dal kom til at hedde Katrinedal

2001

 •  Niels Jacobsen Hansen: Beretning til efterslægten.
 •  Nielsine Hansen: Om kvindernes arbejde på landet i slutningen af 1800-tallet.
 •  Anne Jensen f. Kristensen fra Bryrup fortæller i dagbogsform om ophold på Ollerup Højskole 1893.
 • Asta Somonsen bearb.: Om Sku'el-Niels.

2002

 •  Jens E. Pedersen: Om skolevæsnet i Them Sogn indtil 1835.
 •  Anne Mette Buur, red.:Gustav Kristiansen fortæller.
 •  Asta Simonsen: Skolen i Frisholm.
 •  Asta Simonsen, saml.: Folkeminder genfortalt af S.P. Petersen

2003

 • Jens E. Pedersen: Om skolevæsnet i Them 1835-1935.
 •  Viggo Loudal: Tanker ved et skoleårs begyndelse.
 • Asta Simonsen: Johanne Pedersens harmonika og Oskar trompet.
 • Asta Simonsen, red.:Om visesangeren "Søren Sult" - "Søren Hus".
 • Asta Simonsen, red.: Øgenavne i Them Sogn!

2004

Årets nummer er præget af kommunalreformer og Egnsarkivets 25-års jubilæum.

 • Asta Simonsen og Preben Brøndum: Egnsarkivet for Them Kommune - et historisk tilbageblik
 • Anne Mette Buhr: Baggrunden for kommunalreformen 1970
 • Jens E. Pedersen: Them Kommune består efter 1970
 •  Frede Bakkær Sørensen: En ny kommunalreform er på vej
 •  Anne Mette Buhr: Samtale med Gustav Kristiansen og Kristian Brunbakke: Tiden omkring 1970 hvor kommunegrænserne tegnes
 • Anne Mette Buhr: Samspillet mellem borgerne og kommunen
 • Erik Andreassen: Them fik en svømmehal
 • Jørn Stjernholm: Aktivitetsgården, Jens Bæks Gård
 • Stig Skovbo: Toftebjerg Medborgerhus - optakt og tilblivelse
 • Knud Pedersen: Veteranbanen Bryrup Vrads
 • Torben Hansen: Them Kommune på tærsklen til en ny strukturomlægning
 • Asta Simonsen: Det stod i avisen

2005

Årets nummer har indslag af varierende indhold:

 •  Johannes Herskind: Them Valsen, tekst og musik.
 •  Palle Kousgaard: Om 1950'ernes dambrugspionerer i Salten Ådal. Bl.a. om Karl Trærup, Viggo Hesel og Gunnar Skov Dalsgaard.
 •  Palle Kousgaard, red: Fra en landliggers erindringer. Redigeret uddrag af arkitekt Nils Koppels erindringersom landligger i Vrads.
 •  Bent Kokborg: Den langhårede indbrudstyv.
 •  Birthe Bodum og Bent Kokborg: Fra dilettant til amatørteater i Bryrup.
 •  Annelise Rasmussen: Dilettant i Bryrup.
 •  Jens Erik Pedersen: Slægtsgården Bakkjær i Velling.
 •  Asta Simonsen, red: Uddrag af Marie Munk Clausens bog: "Erindringer".
 •  Ukendt: Bryrup Sangen.

2006

 •  Jens E. Pedersen: Lokalarkiverne i den ny Silkeborg Kommune
 •  Bent Kokborg: Bernhard - naturens søn
 •  Preben Strange: Høvild - en gård ved Salten Langsø
 •  Peder Jensen Brandt: Dagbog fra treårskrigen 1848-1850
 •  Asta Simonsen: Om naturelskeren, fortælleren, jægeren, fiskeren og brugsuddeleren i Gjessø Brugsforening Peder Gustav Jensen
 •  Palle Kousgaard: Lokalhistorie: Overlevering, underholdning eller forskning?
 •  Peder Jensen: Erindringer: Træskomand og landpost i Vinding og Bryrup Peder Jensen
 •  Per Dam: Byhistorie, egnshistorie og erindringer fra Gjessø
 •  Morten Sørensen: Salten Valsen

2007

 •  Bøge Tønning: Købmandsforretning i Fogstrup. Oplysninger fra Niels Christian Tønning. Red. Asta Simonsen.
 • Preben Strange: Hvad blev der af landsbyen Virklund.
 • Preben Strange: En tegner kom forbi. Om Mads Stage i Virklund.
 • Sigurd Kristensen: Dagbogsoptegnelser om opførelse af Salten Vandværk.
 • John Østergaard: Vinding Forsamlingshus 1890-2007.
 •  Bent Kokborg: Medborgerhuset Toftebjerg. I anledning af 25-års jubilæet og den udgivne bog.
 • Ole Nederland: Om Ole Hansen Ilum.

2008

 •  Arne LIndegaard: Høgdal i Salten Skov
 •  Hans Jørgen Rolle: Brødrene på Høgdal
 •  Asta Simonsen: En Landsbydegns Skoleprotokol
 •  Søren Pedersen Vinding: Skoleprotokol (afskrift)
 •  Asta Simonsen: Savværker i det midtjyske højland
 •  v. Asta Simonsen: Fra Vinding skoleprotkol 1905.
 •  Jens Frands Jensen (Palle Kousgaard red.): St. Bredlund Østergård
 •  Lars Bo Nielsen: Them Mergelselskabs mergelbane
 •  Henning Bach: Barndomserindringer fra Vrads
 •  Preben Strange: Deling af en gård i Virklund i år 1661
 • Indholdsfortegnelse årgang 1-10

2009

 • Preben Strange: Onkel Peters besøg i Danmark
 • Viggo Loudal: Skolelærerens hyldest til en gammel skole
 • Viggo Loudal: Hele Them sogn blev oplyst i 1949
 • Asta Simonsen: Beretning om tragedien på Sepstrup hede
 • Henning Kristensen: Horsens-Silkeborg-Bryrup Jernbanen
 • Regionsformand Bent Hansen interviewet af Henning Kristensen: Bent fra Them Station
 • Knud Erik Jensen: Jens Hansens dagbog 1861 - 1864
 • Bent Kokborg: Spredte uddrag af en midtjysk slægtskrønnike.

2010

 • Jens E. Pedersen: Stridigheder i Them omk. 1720
 • Palle Kousgaard: Lokale veje eller Hærvejsspor
 • Preben Strange: Landbruget moderniseres i begyndelsen af 1800-tallet
 • Preben Strange: En skovarbejder fortæller
 • Preben Strange: Gården Marienlyst i Virklund
 • Anker Hedegaard: Hedegård. Fra middelalderlig "Hovedgård" til moderne Slægtsgård
 • Anne Mette Buur: Anker Hedegaard - erindringer fra et langt liv på slægtsgården Hedegård ved Them
 • Gårdbilleder. Efterlysning
 • Bent Kokborg: Efterlysning af lokale beretninger om krigen i 1864.
Egnsarkivet f. tidl. Them kommune | CVR: 34161429  | Tlf.: 75757022